Toen er niks gebeurde

Dinsdag 30 mei 2006
Onvoltrokken werd de gebeurtenis weer terug gestopt
in de fles, waarna de geest het mocht gaan vergezellen
Jij nog wat gedaan? Vroeg hij, met een zweem van rook onder zijn lichaam.
Nee, nét niet, antwoordde zijn metgezel.