Verzonken

Woensdag 19 april 2006
Verzonken in gedachten
leerde hij zwemmen
de linker en rechter slag
wisselde hij af
om uiteindelijk recht
vooruit te gaan

Maar zijn emoties
lagen zwaar
op de maag
en naast vooruit
zonk hij verder
tot het punt
waarop kunnen
zwemmen niet meer
uit maakt